DHS

Vind een DHPS-installateur bij u in de buurt

De klimaatmaatregelen van Rutte III op een rij

Het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen is ambitieuzer dan de Europese verplichting die ‘Parijs’ Nederland oplegt.

De drie belangrijkste punten :

  • Er komt een Klimaatwet die tot 2030 geldt met de hoofdlijnen
  • Alle vijf kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht
  • Ondergrondse CO2-opslag. Of de regering dat nu ook beoogt, staat niet in het regeerakkoord.

 

Verder komen er onder andere flink meer windparken op zee, worden woningen energiezuiniger, en moet de industrie energie besparen.

Aardgas niet langer gebruikt

Aardgas verdwijnt in de toekomst, de volgende maatregelen worden genomen:

  • Vanaf 2021 worden nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen niet meer op het gasnet aangesloten;
  • Jaarlijks moeten er 30.000 tot 50.000 woningen worden omgebouwd (renoveren);
  • Kolencerntrales krijgen vanaf 2024 geen subsidie meer voor bijstoken van biomassa;
  • Er komt een kilometer heffing voor vrachtwagens.

 

De komende vier jaar wordt er per jaar bijna 4 miljard euro uitgetrokken voor energie- en klimaatmaatregelen. Een deel van dat geld (jaarlijks circa 670 miljoen euro) komt uit de verhoging van de belastingen op energie en afval. Het grootste deel ervan, 500 miljoen, komt voor rekening van burgers, de rest van bedrijven. Na 2020 trekt de regering bovendien ruim 600 miljoen minder uit voor de vergoeding voor zelfopgewekte energie: de “salderingsregeling”, zoals voor zonnepanelen. Die regeling wordt hervormd.

Ook de luchtvaart moet een grote bron van inkomsten worden. Er komt uiterlijk in 2021 een belasting op vliegtickets, hetzij in Europees verband of in Nederland. Dat moet de staatskas structureel 200 miljoen opleveren. Bron : NRC.nl – Hester van Santen –

Buitenzwembad bij min 5 in 7 dagen tijd 7.2 graden gestegen

Bij buitenzwembad Haulewelle is in Haulerwijk van november 2017 tot januari 2018 hard gewerkt aan de renovatie...
Lees meer...

Warmtepompen DHS Panasonic oplossing Groningen

Groningen van het gas af! Een kreet die veel inwoners na het aardgasdebacle van de laatste jaren bijzonder aan...
Lees meer...

Officieel distributeur: