Contact

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Vul onderstaand formulier in, stuur een email naar info@dhps.nl of bel 088 030 60 30. Voor uitgebreide informatie, brochures en video’s van onze projecten kunt u terecht op onze website: www.dhps.nl

Contactgegevens

Parabool 124
3364 DH Sliedrecht
088-0306030
info@dhps.nl
www.dhps.nl

Social

Linkedin
Facebook
Google

Dutch Heat Pump Solutions is de handelsnaam van DHPS B.V., gevestigd te Sliedrecht (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66606160). Ze is onderdeel van Duurzaam Participeren B.V. DHPS B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade die, direct of indirect en ongeacht de oorzaak, voortvloeit uit haar e-mailverkeer. Op al onze aanbiedingen en leveringsovereenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit document wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk afgewezen