DHS

Vind een DHS-installateur bij u in de buurt

Disclaimer

Dutch Heat Pump Solutions (DHPS B.V.), statutair gevestigd te Amsterdam (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66606160), aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade die, direct of indirect en ongeacht de oorzaak, voortvloeit uit de informatie op haar website, nieuwsbrief of e-mailverkeer.

Warmtepompen DHS Panasonic oplossing Groningen

Groningen van het gas af! Een kreet die veel inwoners na het aardgasdebacle van de laatste jaren bijzonder aan...
Lees meer...

De klimaatmaatregelen van Rutte III op een rij

Het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen is ambitieuzer dan de Europese verpli...
Lees meer...

Officieel distributeur: